itikaf

 

 

Vakit dar dostlar,her anımızı zikirle,duayla,hayırla geçirelim.sayılı günler çabuk geçiyor,

 

RABİMİZİN rahmeti çok geniş…(senden sana sığınırız Ya-Rabbi)

 

CENAB-I HAK

Bizleri sadece bedeniyle değil, ruhuyla da ibadet edenlerden eylesin…

 

Bu son Ramazanımız diyerek geçirelim sayılı günleri…

Kimbilir belki de,
Önümüzdeki Ramazan ayı, bizim için HİÇ OLMAYACAK

 

Sevgili dostlar;Ramazan ayının son on gününde yapacağımız Amellerin En Faziletlisi İTİKÂF tır.NEDİR İTİKÂF:

 

İtikaf, Ramazan’ın son on günü dünyevi her türlü işten sıyrılarak,

 

sadece Allah’ı hatırlamak, ibadet etmek

 

ve nefis muhasebesinde bulunmak anlamına geliyor.

 

İtikafta iken insanın ruhu yaratıcısıyla ve nefsiyle baş başa kalıyor.

 

Kendi hesabını yapıyor, ‘ben ahiretim için bugüne kadar ne yaptım ve gelecekte neler yapmalıyım’ diye.

 

          .İtikâf, Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; "... Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın..." (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. el-Bakara, 2/125). Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır.

Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s) Ramazan'ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ'tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ'tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).

           Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik'e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.

           Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir .
         İtikafa giren kimse, bütün vakitlerini namaza tahsis etmiş demektir.Namaz kılmadığı vakitlerde bile mescidin içinde namaz vaktini bekler bir halde bulunacağı için, hep namazda imiş gibidir.

.
YA-RABBİ SANA TESLİM OLDUK.

AFÜV İSMİNİN HURMETİNE BAĞIŞLA BİZLERİ..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !